Natuur.webBlad.info
Onmisbare informatie over de wereld buiten

Meest bekeken
>Trekvogels in Groningen
>Vogels houden van biologisch
>Loonse en Drunense Duinen grootste zandbak van Europa


Recente artikelen
>Het gras komt terug in het Balgzand
>Vogels houden van biologisch
>Waddenzee heeft rust nodig om te herstellen
>De kadettenlandjes van Blokweer als therapie voor herintreders
>Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Noord-Holland
>Veenweidegebied verheven tot Nationaal Landschap
>Kinderen en de natuur
Alle artikelen


Wadvogels hard achteruit

Het gaat slecht met de wadvogels. Maar liefst 15 van 34 onderzochte wadvogelsoorten gaan significant in aantal achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in opdracht van Vogelbescherming Nederland uitvoerde. Vooral met schelpdieretende vogels zoals scholekster, eider en kanoet gaat het slecht. De achteruitgang is het duidelijkst in het Nederlandse deel van de Waddenzee en heeft waarschijnlijk te maken met de overmatige mechanische schelpdiervisserij in het recente verleden.

Ook soorten als zilverplevier, bonte strandloper, tureluur en rosse grutto - die geen schelpdieren eten - maar wel voedsel vinden op rijke wadplaten met schelpdierbanken, hebben het moeilijk. Vogelbescherming Nederland zal zich de komende jaren inzetten voor behoud en herstel van de Waddenzee en haar vogelpopulaties. Daarvoor dienen natuurlijke grootschalige processen in de Waddenzee hersteld en gestimuleerd te worden. Vogels laten zelf zien hoe het met de Waddenzee is gesteld en dienen daarom een belangrijke stem te krijgen in het toekomstige beleid.

Uniek natuurgebied
De laatste jaren ging de aandacht voor de Waddenzee in Nederland vooral uit naar de visserij op schelpdieren en de effecten daarvan op de wadbodem en daarmee op het voedsel van vogels. De geconcentreerde aandacht voor de kokkelvisserij (die vanaf 1 januari 2005 is verboden) leidde af van wat de Waddenzee nu eigenlijk is: een uniek en immens natuurgebied in Nederland, Duitsland en Denemarken waar jaarlijks ongeveer 11 miljoen vogels gebruik van maken.

Kruispunt

Daarom heeft het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) in opdracht van Vogelbescherming Nederland een rapport uitgebracht waarin het belang van de Waddenzee voor trekvogels inzichtelijk is gemaakt. De titel van het rapport luidt: De Waddenzee als kruispunt van vogeltrekwegen. Vogelbescherming trekt vier belangrijke conclusies uit het rapport en stelt voor om de vogels zelf mee te laten beslissen in het toekomstige beleid voor de Waddenzee.

Vier conclusies

Op basis van de conclusies van het rapport komt Vogelbescherming Nederland tot de volgende prioriteiten:
1. Herstel van cruciale elementen in ecosystemen, zoals schelp-dierbestanden, natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden.
2. Terugkeer van natuurlijke dynamiek op het wad, op de kwelders, langs de kust en in de duinen.
3. Onderzoek aan zeven wadvogelsoorten om te ontdekken op welke plaatsen langs de trekroute de vogels met welke problemen te kampen krijgen.
4. Vogels zijn één van de belangrijkste graadmeters van het ecosysteem 'Waddenzee' en behoren het toekomstige beleid en beheer te bepalen.


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats