Natuur.webBlad.info
Onmisbare informatie over de wereld buiten

Meest bekeken
>Trekvogels in Groningen
>Vogels houden van biologisch
>Loonse en Drunense Duinen grootste zandbak van Europa


Recente artikelen
>Het gras komt terug in het Balgzand
>Vogels houden van biologisch
>Waddenzee heeft rust nodig om te herstellen
>De kadettenlandjes van Blokweer als therapie voor herintreders
>Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Noord-Holland
>Veenweidegebied verheven tot Nationaal Landschap
>Kinderen en de natuur
Alle artikelen


Bedreigde knoflookpad uitgestorven door exotische zonnebaars

Het Hurkske in de gemeente Veghel is een van de vier overgebleven leefgebieden van de knoflookpad in de provincie Noord-Brabant. Naast knoflookpad komen in dit gebied nog acht andere soorten amfibieŽn voor, waaronder de eveneens zeldzame kamsalamander. Ooit waren er in deze provincie 19 leefgebieden van de knoflookpad.

In de jaren negentig werd in het Rauwven, het voortplantingswater van de knoflookpad in het Hurkske, de zonnebaars aangetroffen. In het voorjaar van 2002 bleek dat er een schrikbarend hoog aantal zonnebaarzen aanwezig waren. Dit was reden voor de gemeente Veghel, Waterschap de Aa en Maas en Stichting RAVON om de zonnebaars uit het ven te verwijderen. Naast handmatige visacties is in 2002 en 2003 het ven leeggepompt en alle vis verwijderd. Uiteindelijk zijn er in beide jaren minstens 4000 zonnebaarzen uit het maximaal 60 meter brede ven gehaald. In totaal dus meer dan 8000 vissen! De kosten die hiermee gepaard gingen bedroegen ongeveer 15.000,00 euro.

Intensief onderzoek

In 2003 en 2005 is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar het voorkomen van de knoflookpad in het Rauwven. Ondanks intensief onderzoek is de knoflookpad niet aangetroffen. Na drie jaar moet dan ook worden geconcludeerd dat de knoflookpad is uitgestorven en de visactie voor deze soort dus te laat kwam. Er is er wel ťťn larve van de eveneens zeldzame kamsalamander gevonden en gelukkig zijn er geen zonnebaarzen meer gevonden!
De zonnebaars is een exoot in Nederland. De vis komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en heeft hier nauwelijks natuurlijke vijanden, met als gevolg dat ze in geÔsoleerde wateren hoge dichtheden kan bereiken. Het zijn rovers met een uitgebreid voedselpakket die zo ongeveer alles eten wat in een water aanwezig is en niet te groot voor hun bek.

Vijvervis

Sinds een jaar of tien wordt deze vis in tuincentra en aquariumwinkels verkocht als aquarium- en/of vijvervis. Daar wordt de vis al snel een probleem omdat ze zich ongelooflijk snel voortplant, wat in korte tijd tot overbevolking van aquaria of vijvers leidt. Onbewust van het onheil dat deze vis kan aanrichten wordt steeds vaker het overschot vervolgens in natuurlijke wateren, zoals vennen uitgezet. Dit heeft tot een duidelijke toename geleid van het aantal vindplaatsen van de soort in Nederland, met name rondom woonkernen. Daar speelt zich hetzelfde af als in aquaria of tuinvijvers. In korte tijd groeien populaties naar enorme aantallen. Op vele plaatsen is al aangetoond dat de vis op die locaties een directe bedreiging vormt voor de inheemse fauna.

Halt toeroepen

Het rijk investeert veel geld in beschermingsplannen van bedreigde soorten en/of systemen. Het is dan ook niet acceptabel dat met uitsterven bedreigde inheemse soorten door toedoen van een exoot als de zonnebaars in hun voortbestaan worden bedreigd en zoals in het geval van de knoflookpad lokaal uitsterven. Net als men van plan is met de grote waternavel moet de zonnebaars opgenomen worden in de nog dit jaar op te stellen lijst van planten en dieren (beleidsnotitie invasieve soorten) die schadelijk zijn voor de eigen planten en dieren waarmee de handel in deze vis een halt wordt toegeroepen.


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats